Aanmeldformulier Kinderdagverblijf / Buitenschoolse Opvang Villa Kakelbont

(De velden gekenmerkt met een * zijn noodzakelijk om de aanvraag in te kunnen dienen.)

Gegevens kind *
Voornaam 1)
Achternaam 2)
Geboortedatum
Geslacht Jongen Meisje


Gegevens ouder/verzorger *
Voorletter vader
Achternaam vader 3)
Voorletter moeder
Achternaam moeder
Straatnaam
Huisnummer / toevoeging
Postcode
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
Email-adres


Gegevens plaatsing *
Wij wensen plaatsing voor
Wij wensen plaatsing per
Welke locatie is uw keuze?
Naar welke school gaat/gaan uw kind/kinderen?


 Wij wensen plaatsing op de volgende dagdelen (u kunt hieronder de te plaatsen dagdelen aankruisen).
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend
Middag


Het inschrijfgeld bedraagt € 25,00 voor het eerste kind, bij de overige kinderen bedraagt het inschrijfgeld € 12,50.
Dit kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL04 RABO 0137 3232 71 t.n.v. Villa Kakelbont Kinderzorg B.V. onder vermelding van de volledige naam van de ouder en het kind (indien al bekend).
Uw inschrijving wordt in behandeling genomen als het inschrijfgeld ontvangen is.

Plaats
Datum


1) Indien het kind nog niet geboren is kan de naam later opgegeven worden.
2) Indien het kind nog niet geboren is alleen de te verwachten geboortemaand invullen.
3) Geef in ieder geval één naam op.